กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน
Array ( [vip1] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">600,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">200,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong>150,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">688<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">688<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">1,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">380,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">1,288<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">3,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">1,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">1,288<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">6,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">1,800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">1,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">2,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">1,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">12,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">3,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">2,800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">3,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">2,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">20,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">4,800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">4,800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">6,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">3,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip7] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">35,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">7,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">7,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">12,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">6,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">70,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">18,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">12,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip9] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">130,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">13,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">15,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">38,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">28,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสสะสม</td> <td style="text-align: center;">ตามคำเชิญ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เงินฝากสะสม</td> <td style="text-align: center;">ตามคำเชิญ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">เทิร์นโอเว่อร์</td> <td style="text-align: center;">ตามคำเชิญ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสวันเกิด</td> <td style="text-align: center;">68,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">โบนัสอัพเกรด</td> <td style="text-align: center;">48,888<br />(เทิร์น 5 เท่า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (กีฬา)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (คาสิโน)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนเงิน (สล็อต)</td> <td style="text-align: center;">1.20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คืนคอม</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
VIP 1
x
ระดับขั้น VIP 1
โบนัสสะสม 600,000
เงินฝากสะสม 200,000
เทิร์นโอเว่อร์  150,000
โบนัสวันเกิด 688
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 688
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.45%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.35%
คืนเงิน (สล็อต) 0.65%
คืนคอม 5%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ -
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 2
x
ระดับขั้น VIP 2
โบนัสสะสม 1,500,000
เงินฝากสะสม 500,000
เทิร์นโอเว่อร์ 380,000
โบนัสวันเกิด 1,288
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.50%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.40%
คืนเงิน (สล็อต) 0.65%
คืนคอม 5%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 3
x
ระดับขั้น VIP 3
โบนัสสะสม 3,000,000
เงินฝากสะสม 1,000,000
เทิร์นโอเว่อร์ 800,000
โบนัสวันเกิด 1,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 1,288
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.55%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.45%
คืนเงิน (สล็อต) 0.70%
คืนคอม 5%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 4
x
ระดับขั้น VIP 4
โบนัสสะสม 6,000,000
เงินฝากสะสม 1,800,000
เทิร์นโอเว่อร์ 1,500,000
โบนัสวันเกิด 2,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 1,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.60%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.50%
คืนเงิน (สล็อต) 0.70%
คืนคอม 5%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 5
x
ระดับขั้น VIP 5
โบนัสสะสม 12,000,000
เงินฝากสะสม 3,000,000
เทิร์นโอเว่อร์ 2,800,000
โบนัสวันเกิด 3,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 2,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.65%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.55%
คืนเงิน (สล็อต) 0.75%
คืนคอม 6%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 6
x
ระดับขั้น VIP 6
โบนัสสะสม 20,000,000
เงินฝากสะสม 4,800,000
เทิร์นโอเว่อร์ 4,800,000
โบนัสวันเกิด 6,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 3,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.70%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.60%
คืนเงิน (สล็อต) 0.80%
คืนคอม 6%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 7
x
ระดับขั้น VIP 7
โบนัสสะสม 35,000,000
เงินฝากสะสม 7,000,000
เทิร์นโอเว่อร์ 7,000,000
โบนัสวันเกิด 12,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 6,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.75%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.65%
คืนเงิน (สล็อต) 0.85%
คืนคอม 6%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
VIP 8
x
ระดับขั้น VIP 8
โบนัสสะสม 70,000,000
เงินฝากสะสม 10,000,000
เทิร์นโอเว่อร์ 10,000,000
โบนัสวันเกิด 18,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 12,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.80%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.70%
คืนเงิน (สล็อต) 0.90%
คืนคอม 8%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️
VIP 9
x
ระดับขั้น VIP 9
โบนัสสะสม 130,000,000
เงินฝากสะสม 13,000,000
เทิร์นโอเว่อร์ 15,000,000
โบนัสวันเกิด 38,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 28,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 0.90%
คืนเงิน (คาสิโน) 0.80%
คืนเงิน (สล็อต) 1.00%
คืนคอม 10%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️
VIP 10
x
ระดับขั้น VIP 10
โบนัสสะสม ตามคำเชิญ
เงินฝากสะสม ตามคำเชิญ
เทิร์นโอเว่อร์ ตามคำเชิญ
โบนัสวันเกิด 68,888
(เทิร์น 5 เท่า)
โบนัสอัพเกรด 48,888
(เทิร์น 5 เท่า)
คืนเงิน (กีฬา) 1.00%
คืนเงิน (คาสิโน) 1.00%
คืนเงิน (สล็อต) 1.20%
คืนคอม 15%
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️